Mikrotik ile birden fazla adsl hattını birleştirme

Bu işlere ücretli destek verdiğim için fazla detaya girmiyorum.

 /ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Local
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=pppoe-out2
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-out1 new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input disabled=no in-interface=pppoe-out2 new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan1_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan2_conn disabled=no new-routing-mark=to_wan2 passthrough=yes
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan1_conn disabled=no in-interface=Local new-routing-mark=to_wan1 passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan2_conn disabled=no in-interface=Local new-routing-mark=to_wan2 passthrough=yes
add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out1
add action=accept chain=prerouting disabled=no in-interface=pppoe-out2
/ip route
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_wan1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=to_wan2 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 scope=30 target-scope=10
add check-gateway=ping disabled=no distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 scope=30 target-scope=10
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000KiB max-udp-packet-size=512 servers=209.244.0.3,209.244.0.4 

Logo Tiger Hesap Özeti SQL

DSYB Bilgi Yönetim Sisteminde Kullanmış olduğım Cari hesap özetinin SQL Kodları

ALTER FUNCTION [dbo].[GET_LOGO_EKSTRE] ( -- Add the parameters for the function here
                     @REF INTEGER )
RETURNS TABLE
AS
RETURN
  ( 
  
  SELECT DATE_ AS TARIH ,
    TRANNO AS BELGENO ,
    LINEEXP ,
    DEBIT AS BORC ,
    CREDIT AS ALACAK
FROM  BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE
WHERE  CLIENTREF = @REF
    AND TRCODE NOT IN ( 38, 39 )
UNION ALL
SELECT BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.DATE_ ,
    BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.TRANNO ,
    CONVERT(VARCHAR, BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE.AMOUNT, 102)
    + '- Ad. ' + BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE.LINEEXP AS ACIKLAMA ,
    ( SELECT  VATAMNT + VATMATRAH
     FROM   BDSYB2014.dbo.LG_001_01_STLINE
     WHERE   BDSYB2014.dbo.LG_001_01_STLINE.LOGICALREF = BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE.LOGICALREF
    ) AS BORC ,
    CASE ( SELECT TOP 1
            PAIDINCASH
        FROM   BDSYB2014.dbo.LG_001_01_INVOICE
        WHERE  LOGICALREF = BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.SOURCEFREF
       )
     WHEN 1
     THEN ( SELECT VATAMNT + VATMATRAH
         FROM  BDSYB2014.dbo.LG_001_01_STLINE
         WHERE BDSYB2014.dbo.LG_001_01_STLINE.LOGICALREF = BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE.LOGICALREF
        )
     ELSE 0
    END AS ALACAK
FROM  BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE
    INNER JOIN BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE ON BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.SOURCEFREF = BDSYB2014.dbo.LV_001_01_STLINE.INVOICEREF
WHERE  ( BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.CLIENTREF = @REF )
    AND ( BDSYB2014.dbo.LV_001_01_CLEKSTRE.TRCODE IN ( 38, 39 ) )
  
  )

Logo Tiger Muhasebe Kodu Olmayan Stoklar

 SELECT  CODE, NAME,
(SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[LG_001_CRDACREF]
WHERE TRCODE = 1 AND CARDREF =dbo.LG_001_ITEMS.LOGICALREF) AS SAY
FROM dbo.LG_001_ITEMS
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[LG_001_CRDACREF]
WHERE TRCODE = 1 AND CARDREF =dbo.LG_001_ITEMS.LOGICALREF) <1
Genel kategorisine gönderildi

Logo Tiger Fatura Kaydından Sonra Yazdırmıyor.

Başımızdan geçen logo notlarımı boş kaldıkça paylaşmaya devam ediyorum aslında bir yılın içinde baya bir birikti fakat bir çoğu kemalce düzenlenmesi gerekiyor. Fatura kesildikten sonra yazdırmıyor ise cari kartın INVPRINTCNT alanının değerinde sorun vardır 1 olması gerekiyor. Excelden veya db ye direk erişimle yazılan kartlarda çıkıyor bu sorun.

 update LG_XXX_CLCARD
SET INVPRINTCNT=1
WHERE CARDTYPE NOT IN ('22') AND (INVPRINTCNT=0 OR INVPRINTCNT IS NULL)