İlçe Cari Hesap Toplamları

Merhaba uzun süredir karalayamadık ilçe bazında hesap hesap toplamlarını belitir sql kodu aşağıda siz tarih ve hesap kodu girerek şekillendire bilirsiniz.


SELECT CLCARD.TOWN, format( SUM(CLEKSTRE.DEBIT - CLEKSTRE.CREDIT) ,'N','tr-tr')AS BAKIYE
FROM BDSYB2014.DBO.LV_001_04_CLEKSTRE CLEKSTRE LEFT OUTER JOIN
BDSYB2014.DBO.LV_001_CLCARD AS CLCARD ON CLEKSTRE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF
WHERE (CLCARD.CODE LIKE '131 %') AND cast( CLEKSTRE.DATE_ AS date )<= '12.31.2017'
GROUP BY CLCARD.TOWN
ORDER BY CLCARD.TOWN

Genel kategorisine gönderildi

Yazıcı varsayılan atayamama 0x0000709 hatası

Varsayılan yazıcı değiştiremiyor iseniz aşağıdaki yönergeleri takip edin.

a) Click on Start.
b) Type regedit in the start search and click Enter.
c) Move to the location mentioned below.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Reset the permissions on the Windows key

a) Right-click on the Windows key

b) Click Permissions

c) Click Advanced

d) Tick Include inheritable permissions from this object’s parent

e) Press OK

f) In the right column, you will find key Device, change the value to your Printer name.

g) It is of the format for example: “HP LaserJet 4250 PCL6,winspool,Ne03:”.

h) Right click on the value and click on Rename, change it to your printer name.

http://amplesupport.blogspot.com.tr/2014/01/cant-set-printer-as-default-error-code.html

Genel kategorisine gönderildi

Logo Tiger Muhasebe Kodu Olmayan Stoklar

 SELECT  CODE, NAME,
(SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[LG_001_CRDACREF]
WHERE TRCODE = 1 AND CARDREF =dbo.LG_001_ITEMS.LOGICALREF) AS SAY
FROM dbo.LG_001_ITEMS
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[LG_001_CRDACREF]
WHERE TRCODE = 1 AND CARDREF =dbo.LG_001_ITEMS.LOGICALREF) <1
Genel kategorisine gönderildi