Yazıcı varsayılan atayamama 0x0000709 hatası

Varsayılan yazıcı değiştiremiyor iseniz aşağıdaki yönergeleri takip edin.

a) Click on Start.
b) Type regedit in the start search and click Enter.
c) Move to the location mentioned below.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Reset the permissions on the Windows key

a) Right-click on the Windows key

b) Click Permissions

c) Click Advanced

d) Tick Include inheritable permissions from this object’s parent

e) Press OK

f) In the right column, you will find key Device, change the value to your Printer name.

g) It is of the format for example: “HP LaserJet 4250 PCL6,winspool,Ne03:”.

h) Right click on the value and click on Rename, change it to your printer name.

http://amplesupport.blogspot.com.tr/2014/01/cant-set-printer-as-default-error-code.html

Genel kategorisine gönderildi

SQL Server msdb database yeniden oluşturma

Sql server msdb ile sorunlarınız var ve yeniden oluşturmak istiyorsanız yapmanız gerekenler
1.sql serveri durdurun
2.yönetici olarak komut satırı açın
3.C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn veya C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn 4.klasörüne girin sql versiyonunuza göre farklı olabilir
5.start sqlservr.exe -c -T3608 komutunu çalıştırın
6.sql server a bağlanın
7.msdb yi Detach edin
8.Sql Server data dizninden msdb db ye ait dosyaları silin
9.C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Install veya C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Install
10.klasöründe bulunan instmsdb.sql scripti çalıştırın
11.Görev yöneticisinden sqlservr.exe kapatın
12.artık sunucunuzu normal başlatabilirsiniz

Birde Kaynak belirtem
http://blogs.msdn.com/b/sqlserverstorageengine/archive/2006/06/06/619304.aspx

 

Satış Siprarişlerine göre depoda bulunan malzeme durumları

Satış Siprarişlerine göre depoda bulunan malzeme durumları

SELECT TOP (100) PERCENT
	CLCARD.DEFINITION_ AS Müşteri,
	ITEMS.CODE AS [Mamul Kodu],
	ITEMS.NAME AS [Mamul Adı],
	LG_001_02_ORFICHE.FICHENO AS [Evrak No],
	LG_001_02_ORFICHE.DATE_ AS [Sip.Tarihi],
	ORFLINE.AMOUNT AS Miktar,
	ORFLINE.SHIPPEDAMOUNT AS [Sevk.Edilen Mikt.],
	ORFLINE.DUEDATE AS [Sevk Tarihi],
	ORFLINE.CLOSED AS [0(Açık)],
	ORFLINE.PRICE,
	(SELECT
		SUM(DEPO.ONHAND) AS MIKTAR
	FROM LV_001_02_STINVTOT AS DEPO
	INNER JOIN LG_001_ITEMS AS STOK
		ON DEPO.STOCKREF = STOK.LOGICALREF
	WHERE (DEPO.INVENNO = '0')
	AND (STOK.CODE = ITEMS.CODE))
	AS [Depoda Bulunan]
FROM LG_001_SPECODES AS SPECODES
RIGHT OUTER JOIN LG_001_02_ORFLINE AS ORFLINE
	ON SPECODES.SPECODE = ORFLINE.SPECODE
LEFT OUTER JOIN LG_001_ITEMS AS ITEMS
	ON ORFLINE.STOCKREF = ITEMS.LOGICALREF
FULL OUTER JOIN LG_001_CLCARD AS CLCARD
RIGHT OUTER JOIN LG_001_SHIPINFO
RIGHT OUTER JOIN LG_001_02_ORFICHE
	ON LG_001_SHIPINFO.LOGICALREF = LG_001_02_ORFICHE.SHIPINFOREF
	ON CLCARD.LOGICALREF = LG_001_02_ORFICHE.CLIENTREF
	ON ORFLINE.ORDFICHEREF = LG_001_02_ORFICHE.LOGICALREF
WHERE (LG_001_02_ORFICHE.TRCODE = 1)
ORDER BY [Sip.Tarihi] DESC

Kullanıcıların kesmiş oldukları aylık fatura sayıları

Kullanıcıların kesmiş oldukları aylık fatura sayıları

SELECT   [User].NAME, MONTH( INV.DATE_) as AY, INV.TRCODE,COUNT(*) FATSAY
FROM     TIGERDB.dbo.L_CAPIUSER AS [User] INNER JOIN
           LG_001_02_INVOICE AS INV ON [User].NR = INV.CAPIBLOCK_CREATEDBY
WHERE INV.TRCODE IN (8)
GROUP BY [User].NAME, MONTH( INV.DATE_), INV.TRCODE
ORDER by [User].NAME, MONTH( INV.DATE_)