Logo Go / Tiger Hareketsiz Carileri Kullanımdışı yapma

Logo Go / Tiger Hareketsiz Carileri Kullanımdışı yapma


with bb as (SELECT LOGICALREF,CODE, DEFINITION_,( select count (CLIENTREF) from dbo.LV_115_01_CLEKSTRE where 

CLIENTREF = aa.LOGICALREF ) as say FROM dbo.LG_115_CLCARD as aa with (nolock) where CARDTYPE = 3 )

update LG_115_CLCARD set ACTIVE = 1 where LOGICALREF in ( select LOGICALREF from bb where say = 0)


Logo Tiger Muhasebe Kodu Olmayan Cariler

SELECT  LOGICALREF,CODE,DEFINITION_,
(SELECT COUNT(*) FROM dbo.LG_001_CRDACREF WHERE dbo.LG_001_CRDACREF.CARDREF= dbo.LG_001_CLCARD.LOGICALREF) AS say
FROM dbo.LG_001_CLCARD
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM dbo.LG_001_CRDACREF WHERE dbo.LG_001_CRDACREF.CARDREF= dbo.LG_001_CLCARD.LOGICALREF)  < 1

Cari hesaplar ile Muhasebe hesap bakiye kontrolü

Cari Hesaplar ile Muhasebe Hesapları arasında bakiye kontrolü yapmak için aşağıdaki kod kullanabilirsiniz. “F.DATE_ = @a” değerini ihtiyacınıza göre düzenleye bilirsiniz. mesal ocak ayı için MONTH(F.DATE_) = 1
@a ile ben istediğim gün şeklinde kullandım.
Okumaya devam et Cari hesaplar ile Muhasebe hesap bakiye kontrolü