Logo Alış – Satış Faturaları Muhasebeleştirme Kontrolü

Aşağıdaki kodu kendinize uyarlayıp faturaların muhasebeleşip muhasebeleşmediklerini kontrol edebilirsiniz

SELECT
   INVOICE.DATE_ AS Tarih
   ,INVOICE.FICHENO AS [Ft. No]
   ,INVOICE.TRCODE AS Tür
   ,INVOICE.ACCOUNTED as [Muhasebeleşme]
   ,EMFICHE.DATE_ AS [Muhasebe Fiş Tarih]
   ,EMFICHE.FICHENO AS [Muhasebe Fiş No]
FROM LG_001_01_INVOICE AS INVOICE
LEFT OUTER JOIN LG_001_01_EMFICHE AS EMFICHE
ON INVOICE.ACCFICHEREF = EMFICHE.LOGICALREF

Eğer Muhasebeleşme işareti 1 ve muhasebe fiş nosu yok ise muhtemelen siz muhasebeleşme ekranında
işaretle ile sadece muhasebeleşti işareti almasını seçmişsinizdir.

Türler ise

1 = Satınalma Faturası
2 = Perakende İade Faturası
3 = Toptan Satış İade Faturası
4 = Alınan Hizmet Faturası
5 = Alınan Proforma Faturası
6 = Satınalma İade Faturası
7 = Perakende Satış Faturası
8 = Toptan Satış Faturası
9 = Verilen Hizmet Faturası
10 = Verilen Proforma Faturası
13 = Alınan Fiyat Farkı Faturası
14 = Verilen Fiyat Farkı Faturası
26 = Müstahsil Makbuzu

Cari hesaplar ile Muhasebe hesap bakiye kontrolü

Cari Hesaplar ile Muhasebe Hesapları arasında bakiye kontrolü yapmak için aşağıdaki kod kullanabilirsiniz. “F.DATE_ = @a” değerini ihtiyacınıza göre düzenleye bilirsiniz. mesal ocak ayı için MONTH(F.DATE_) = 1
@a ile ben istediğim gün şeklinde kullandım.
Okumaya devam et Cari hesaplar ile Muhasebe hesap bakiye kontrolü