İlçe Cari Hesap Toplamları

Merhaba uzun süredir karalayamadık ilçe bazında hesap hesap toplamlarını belitir sql kodu aşağıda siz tarih ve hesap kodu girerek şekillendire bilirsiniz.


SELECT CLCARD.TOWN, format( SUM(CLEKSTRE.DEBIT - CLEKSTRE.CREDIT) ,'N','tr-tr')AS BAKIYE
FROM BDSYB2014.DBO.LV_001_04_CLEKSTRE CLEKSTRE LEFT OUTER JOIN
BDSYB2014.DBO.LV_001_CLCARD AS CLCARD ON CLEKSTRE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF
WHERE (CLCARD.CODE LIKE '131 %') AND cast( CLEKSTRE.DATE_ AS date )<= '12.31.2017'
GROUP BY CLCARD.TOWN
ORDER BY CLCARD.TOWN