Windows 10 L2TP VPN Sunucusuna bağlanmıyor

L2TP VPN  sunucusuna diğer tüm cihazlar bağlanmasına rağmen windows 10 (sanırım 2009 ve üzeri sürümler) bağlanmıyor

Çözümü

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

komutunu çalıştırın ve pcyi yeniden başlatım

sorun çözülecektir.

çözülmezse aşağıdaki makeleyi okuya bilirsiniz

https://www.howto-connect.com/fix-the-l2tp-connection-attempt-failed-error-windows-10/

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/15e056a2-5f59-4f73-b448-732bcfd03a82/assumeudpencapsulationcontextonsendrule-registry-setting-not-working?forum=winserverNIS