Logo Connect Satır / Ürün Açıklamasını Yer Değiştirme Kuralı

sub ProcessEvent(App)
StokSatirlari=App.Doc.FirstChild("TRANSACTIONS.TRANSACTION")
  while StokSatirlari
   ManuelAciklama = App.Doc.FieldAsString("TRANSACTIONS.TRANSACTION.DESCRIPTION")
   if ManuelAciklama <> Empty then
    App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_DEF", ManuelAciklama
   end if
   StokSatirlari=App.Doc.NextChild
   wend
App.Doc.SaveData
end sub