Logo Alış – Satış Faturaları Muhasebeleştirme Kontrolü

Aşağıdaki kodu kendinize uyarlayıp faturaların muhasebeleşip muhasebeleşmediklerini kontrol edebilirsiniz

SELECT
   INVOICE.DATE_ AS Tarih
   ,INVOICE.FICHENO AS [Ft. No]
   ,INVOICE.TRCODE AS Tür
   ,INVOICE.ACCOUNTED as [Muhasebeleşme]
   ,EMFICHE.DATE_ AS [Muhasebe Fiş Tarih]
   ,EMFICHE.FICHENO AS [Muhasebe Fiş No]
FROM LG_001_01_INVOICE AS INVOICE
LEFT OUTER JOIN LG_001_01_EMFICHE AS EMFICHE
ON INVOICE.ACCFICHEREF = EMFICHE.LOGICALREF

Eğer Muhasebeleşme işareti 1 ve muhasebe fiş nosu yok ise muhtemelen siz muhasebeleşme ekranında
işaretle ile sadece muhasebeleşti işareti almasını seçmişsinizdir.

Türler ise

1 = Satınalma Faturası
2 = Perakende İade Faturası
3 = Toptan Satış İade Faturası
4 = Alınan Hizmet Faturası
5 = Alınan Proforma Faturası
6 = Satınalma İade Faturası
7 = Perakende Satış Faturası
8 = Toptan Satış Faturası
9 = Verilen Hizmet Faturası
10 = Verilen Proforma Faturası
13 = Alınan Fiyat Farkı Faturası
14 = Verilen Fiyat Farkı Faturası
26 = Müstahsil Makbuzu

Logo Connect Malzeme Kodu > Özel Kod Değiştirme Kuralı

Merhaba Logo Connect’de Malzeme Kodu Yerine Özel Kodu Getirme Kuralı

sub ProcessEvent(App)

Kontrol=App.Doc.FirstChild("TRANSACTIONS.TRANSACTION")
while Kontrol
Ref = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_ORGLOGICALREF")
KODUU = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE")
OZELKOD = App.UQuery_GetFld(1, "SPECODE", 25, 52, FALSE, "LOGICALREF="+ cstr(Ref))
App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE", OZELKOD
Kontrol=App.Doc.NextChild
wend
App.Doc.SaveData

end sub

E-Fatura XSLT büyük (uppercase) / küçük (lowercase) harf dönüştürme

Yazmayalı uzun zaman oldu ne kadar daha sık bloglamak istesemde nedense çok beceremiyorum neyse geçelim konumuza.
E-Fatura / E-Arşiv Faturlarında bazı alanların erp yazılımından küçük harf gelsede xslt dönüşümünde büyük harfe dönüştürülmesi ihtiyaç oldu
Benden istenen genel açıklamalar yani notların bulunduğu satırların büyük harfe dönüştürülmesi istendi, çok harika bir çözüm olmasada çözüm şu şekilde Logo Tiger / Go üzerinden çalıştığımızıda belirtelim.
Xslt dosyamızın üst sıralarından bulunan aşağıdaki satırı bulun

<xsl:variable name="XML" select="/"/>

ve hemen alt satıra şu iki satırı eyleyin

 <xsl:variable name="uppercase" select="'ABCDEFGHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZ'" />

 <xsl:variable name="lowercase" select="'abcdefghıijklmnopqrsştuvwxyz'" />

Bura dikkat ederseiniz harfler bir büyük bir küçük aynı sıra ile yazılmış translate komutu yardımı ise harfleri yer değiştircez xslt dosyasında //n1:Invoice/cbc:Note genel açılamaları temsil ediyor dosyanızdan bu satırı bulun hemen alt satırında aşağıdaki kodu bulacaksınız.

<xsl:value-of select="."></xsl:value-of> 

bu kodu aşağıdaki kod ile yer değiştirin

<xsl:value-of select="translate(.,$lowercase,$uppercase )"></xsl:value-of> 

Hepsi bu kadar unutmadan kaynakta verelim

https://stackoverflow.com/questions/586231/how-can-i-convert-a-string-to-upper-or-lower-case-with-xslt