Logo Cari Hesap Muhasebe Kodları

Cari Hesaplara bağlı muhasebe kodlarını gösteren sql

SELECT   CLCARD.CODE, CLCARD.DEFINITION_, EMUH.MUHCODE, EMUH.MUHDEFINITION_
FROM      LG_006_CLCARD AS CLCARD LEFT OUTER JOIN
               (SELECT    CRDACREF.CARDREF, EMUHACC.CODE AS MUHCODE, EMUHACC.DEFINITION_ AS MUHDEFINITION_
                FROM      lg_006_CRDACREF AS CRDACREF FULL OUTER JOIN
                             lg_006_EMUHACC AS EMUHACC ON CRDACREF.ACCOUNTREF = EMUHACC.LOGICALREF
                WHERE    (CRDACREF.TRCODE = 5)) AS EMUH ON CLCARD.LOGICALREF = EMUH.CARDREF

order BY code

Logo Cari hesap Durum Raporu

Cari Hesapların Son alacak ve borç durumları ile son yapılan alacak / borç işlemimin tarihlerini verir
hareketsiz cariler listelenmez

SELECT 
CLCARD.LOGICALREF,
  CLCARD.CODE AS [CARİ KODU],
  CLCARD.DEFINITION_ AS [CARİ ÜNVANI],
(select TOP 1 case when (sum(DEBIT)- sum(CREDIT)) > 0 then ROUND(sum(DEBIT) - sum(CREDIT),2) ELSE 0 END from LV_120_01_CLEKSTRE 
	where TRCURR = 0 and CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF and CANCELLED = 0)AS [BORÇ BAKİYE],
	(select TOP 1 case when (sum(CREDIT)-sum(DEBIT)) > 0 then ROUND(sum(CREDIT)-sum(DEBIT),2) ELSE 0 END from LV_120_01_CLEKSTRE 
	where TRCURR = 0 and CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF and CANCELLED = 0)AS [ALACAK BAKİYE],
  (SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_120_01_CLFLINE WHERE SIGN = 0 AND CLIENTREF=CLCARD.LOGICALREF AND CANCELLED = 0 ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON BORC TARIHI],
  (SELECT TOP 1 DATE_ FROM LG_120_01_CLFLINE WHERE SIGN = 1 AND CLIENTREF=CLCARD.LOGICALREF AND CANCELLED = 0 ORDER BY DATE_ DESC) AS [SON ALACAK TARIHI]
FROM LG_120_01_CLFLINE AS CLFLINE INNER JOIN LG_120_CLCARD AS CLCARD ON CLFLINE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF
WHERE CANCELLED = 0 
GROUP BY CLCARD.CODE, CLCARD.DEFINITION_,CLCARD.LOGICALREF

Logo Alınan / Verilen Hizmetlerin Muhasebe Kodları

Logo da alınan ve verilen hizmetlerin bağlı muhasebe kodları sql kodları rapor üretici içindir
normal sorgu olarak kullanmak isterseniz LG_dönemno_CRDACREF şeklinde güncelleyebilirsiniz.
Alınan Hizmetler

SELECT   SVRCARD.CODE, SVRCARD.DEFINITION_, SVRCARD.VAT, EMUH.MUHCODE, EMUH.MUHDEFINITION_
FROM      {SRVCARD} AS SVRCARD LEFT OUTER JOIN
               (SELECT    CRDACREF.CARDREF, EMUHACC.CODE AS MUHCODE, EMUHACC.DEFINITION_ AS MUHDEFINITION_
                FROM      {CRDACREF} AS CRDACREF FULL OUTER JOIN
                             {EMUHACC} AS EMUHACC ON CRDACREF.ACCOUNTREF = EMUHACC.LOGICALREF
                WHERE    (CRDACREF.TRCODE = 3)) AS EMUH ON SVRCARD.LOGICALREF = EMUH.CARDREF
WHERE    (SVRCARD.CARDTYPE = 1)

Verilen Hizmetler

SELECT   SVRCARD.CODE, SVRCARD.DEFINITION_, SVRCARD.VAT, EMUH.MUHCODE, EMUH.MUHDEFINITION_
FROM      {SRVCARD} AS SVRCARD LEFT OUTER JOIN
               (SELECT    CRDACREF.CARDREF, EMUHACC.CODE AS MUHCODE, EMUHACC.DEFINITION_ AS MUHDEFINITION_
                FROM      {CRDACREF} AS CRDACREF FULL OUTER JOIN
                             {EMUHACC} AS EMUHACC ON CRDACREF.ACCOUNTREF = EMUHACC.LOGICALREF
                WHERE    (CRDACREF.TRCODE = 4)) AS EMUH ON SVRCARD.LOGICALREF = EMUH.CARDREF
WHERE    (SVRCARD.CARDTYPE = 2)

Logo Alış – Satış Faturaları Muhasebeleştirme Kontrolü

Aşağıdaki kodu kendinize uyarlayıp faturaların muhasebeleşip muhasebeleşmediklerini kontrol edebilirsiniz

SELECT
  INVOICE.DATE_ AS Tarih
  ,INVOICE.FICHENO AS [Ft. No]
  ,INVOICE.TRCODE AS Tür
  ,INVOICE.ACCOUNTED as [Muhasebeleşme]
  ,EMFICHE.DATE_ AS [Muhasebe Fiş Tarih]
  ,EMFICHE.FICHENO AS [Muhasebe Fiş No]
FROM LG_001_01_INVOICE AS INVOICE
LEFT OUTER JOIN LG_001_01_EMFICHE AS EMFICHE
ON INVOICE.ACCFICHEREF = EMFICHE.LOGICALREF

Eğer Muhasebeleşme işareti 1 ve muhasebe fiş nosu yok ise muhtemelen siz muhasebeleşme ekranında
işaretle ile sadece muhasebeleşti işareti almasını seçmişsinizdir.

Türler ise

1 = Satınalma Faturası
2 = Perakende İade Faturası
3 = Toptan Satış İade Faturası
4 = Alınan Hizmet Faturası
5 = Alınan Proforma Faturası
6 = Satınalma İade Faturası
7 = Perakende Satış Faturası
8 = Toptan Satış Faturası
9 = Verilen Hizmet Faturası
10 = Verilen Proforma Faturası
13 = Alınan Fiyat Farkı Faturası
14 = Verilen Fiyat Farkı Faturası
26 = Müstahsil Makbuzu

Logo Connect Malzeme Kodu > Özel Kod Değiştirme Kuralı

Merhaba Logo Connect’de Malzeme Kodu Yerine Özel Kodu Getirme Kuralı

sub ProcessEvent(App)

Kontrol=App.Doc.FirstChild("TRANSACTIONS.TRANSACTION")
while Kontrol
Ref = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_ORGLOGICALREF")
KODUU = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE")
OZELKOD = App.UQuery_GetFld(1, "SPECODE", 25, 52, FALSE, "LOGICALREF="+ cstr(Ref))
App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE", OZELKOD
Kontrol=App.Doc.NextChild
wend
App.Doc.SaveData

end sub