Logo Connect Malzeme Kodu > Özel Kod Değiştirme Kuralı

Merhaba Logo Connect’de Malzeme Kodu Yerine Özel Kodu Getirme Kuralı

sub ProcessEvent(App)

Kontrol=App.Doc.FirstChild("TRANSACTIONS.TRANSACTION")
while Kontrol
Ref = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_ORGLOGICALREF")
KODUU = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE")
OZELKOD = App.UQuery_GetFld(1, "SPECODE", 25, 52, FALSE, "LOGICALREF="+ cstr(Ref))
App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_CODE", OZELKOD
Kontrol=App.Doc.NextChild
wend
App.Doc.SaveData

end sub

E-Fatura XSLT büyük (uppercase) / küçük (lowercase) harf dönüştürme

Yazmayalı uzun zaman oldu ne kadar daha sık bloglamak istesemde nedense çok beceremiyorum neyse geçelim konumuza.
E-Fatura / E-Arşiv Faturlarında bazı alanların erp yazılımından küçük harf gelsede xslt dönüşümünde büyük harfe dönüştürülmesi ihtiyaç oldu
Benden istenen genel açıklamalar yani notların bulunduğu satırların büyük harfe dönüştürülmesi istendi, çok harika bir çözüm olmasada çözüm şu şekilde Logo Tiger / Go üzerinden çalıştığımızıda belirtelim.
Xslt dosyamızın üst sıralarından bulunan aşağıdaki satırı bulun

<xsl:variable name="XML" select="/"/>

ve hemen alt satıra şu iki satırı eyleyin

 <xsl:variable name="uppercase" select="'ABCDEFGHIİJKLMNOPQRSŞTUVWXYZ'" />

 <xsl:variable name="lowercase" select="'abcdefghıijklmnopqrsştuvwxyz'" />

Bura dikkat ederseiniz harfler bir büyük bir küçük aynı sıra ile yazılmış translate komutu yardımı ise harfleri yer değiştircez xslt dosyasında //n1:Invoice/cbc:Note genel açılamaları temsil ediyor dosyanızdan bu satırı bulun hemen alt satırında aşağıdaki kodu bulacaksınız.

<xsl:value-of select="."></xsl:value-of> 

bu kodu aşağıdaki kod ile yer değiştirin

<xsl:value-of select="translate(.,$lowercase,$uppercase )"></xsl:value-of> 

Hepsi bu kadar unutmadan kaynakta verelim

https://stackoverflow.com/questions/586231/how-can-i-convert-a-string-to-upper-or-lower-case-with-xslt

İlçe Cari Hesap Toplamları

Merhaba uzun süredir karalayamadık ilçe bazında hesap hesap toplamlarını belitir sql kodu aşağıda siz tarih ve hesap kodu girerek şekillendire bilirsiniz.

SELECT CLCARD.TOWN, format( SUM(CLEKSTRE.DEBIT - CLEKSTRE.CREDIT) ,'N','tr-tr')AS BAKIYE
FROM BDSYB2014.DBO.LV_001_04_CLEKSTRE CLEKSTRE LEFT OUTER JOIN
BDSYB2014.DBO.LV_001_CLCARD AS CLCARD ON CLEKSTRE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF
WHERE (CLCARD.CODE LIKE '131 %') AND cast( CLEKSTRE.DATE_ AS date )<= '12.31.2017'
GROUP BY CLCARD.TOWN
ORDER BY CLCARD.TOWN

Genel kategorisine gönderildi